Logo

   Ana Sayfa
   Fallar
   Ücretsiz Tarot Falı
   Ücretsiz İskambil Falı
   Ruh Çağırma
   Astroloji
   Burçlar
   Burç Uyumları
   Rüya Tabirleri
   Yıldızlar
       Güneş
       Ay
       Merkür
       Venüs
       Mars
       Jupiter
       Satürn
       Uranüs
       Neptün
       Plüto
   Çin Astrolojisi
   Kelt Astrolojisi
   Ücretsiz Rüya Yorumları
   İletişim
   Reklam


YILDIZLAR  -  19 Temmuz 2019 Cuma

 

Merkür'ün Açıları

 
 

Merkür

Merkür kavuşum Venüs: İyi konuşan ve yazan tiplerdir. Genellikle konuşmaları melodik ve ahenklidir. Esleri ve beraber olduklarıyla estetik duygular amaçlarlar. Beraberlikleri kolaydır. Güzellikleri ve uyumlulukları başkalarını sağlıklı kılar. Anlayışları ve pratik zekaları mükemmeldir. Bu açı matematik ve doğa bilimleri kabiliyeti verir.

Merkür 60 Venüs: Tatlı konuşurlar. Şairane hitapları ve literatür bilgileri iyidir. Diplomat kişilerdir. Genellikle uysaldırlar. Sesleri çok iyi tınlar ve melodiktir. Birçok kompozitörde bu açı vardır. Merkür Güneşten en fazla 28 derecelik bir açıyla uzak, Venüs de 48 derece uzaklaşabildiğinden her ikisi de birbirlerine 90, 120 ve 180 derecelik bakış açıları oluşturamazlar.

 

Merkür kavuşum Mars: Keskin bir anlayışları ve ruhsal enerjileri vardır. Araştırmacı ve yazarlar için açı olumludur. Ruhen saldırgan olan bu kişiler mücadeleleri kazanmayı çok severler. Doğru ve direkt konuşurlar.

Merkür 60 Mars: Derin bir entellektüeliteleri ve ruhsal enerjileri vardır. Düşüncelerini düşündükleri gibi söylerler. Bildikleri gibi planlar yapar ve uygularlar. Doğrucudurlar. Düşünce oyunlarında başarılıdırlar.

Merkür 90 Mars: Aktif ve enerjik bir anlayışları vardır. Sözleri kırıcı ve serttir. idareci ve diplomatlık kabiliyetleri yoktur. Tek yönlü düşünür ve düşüncelerini uygularlar. Açı bu kişilere despotluk eğilimleri verir. Bazen çeşitli sinirsel hastalıklarla sağlıkları etkilenir.

Merkür 120 Mars: Konsantrasyon kabiliyetleri çok iyi olduğu için bu kişiler iyi öğrenirler. Çoğunlukla mekanik ve teknik konulara eğilimlidirler. askerlik ve politikada başarılıdırlar. Yazıları ve konuşmaları dramatik olduğundan iyi röportajcı ve roman yazarı olurlar.

Merkür 180 Mars: Bu kişilerin konuşmaları kritikçi ve alaycıdır. Gereksiz detaylara önem verir, ani davranışlarda bulunurlar. İdealleri daima şahsidir. Aşırı hassas ve sinirli yapıları vardır. Arkadaşlık ilişkilerinde ve sosyal ilişkilerde olumlu kişiler değillerdir. Kavgacı olurlar.

Merkür kavuşum Jüpiter: Filozofi, din, hukuk ve yüksek felsefelerin geçerli olduğu konularla alakalıdırlar. Mesleklerinde rakiplerine karşı üstündürler. insancıl olan bu kişilerde uzun seyahatlere karşı tutku vardır. Kapasiteleri geniş, meslek hayatları basarilidir. Bu açı öğretmenler ve politikacılar için olumludur.

Merkür 60 Jüpiter: Felsefi ve entellektüel konulara meraklıdırlar. Yabancı kültür ve ülkeleri tanımak isterler. İyimser kişilerdir. Güzel şeyler düşünürler. Evleri onlar için entel aktivitelerle dolu olmalıdır.

Merkür 90 Jüpiter: İdealleri bölünen ve bir türlü gerçekleşemeyen tiplerdir. Acelecidirler. Kendi kapasitelerinin çok üstüne çıkarlar. Aşırı iyimserlikleri hiçte akılcı ve olumlu değildir. Büyük konuşurlar. Bazen ezoterik öğretilere merak sarıp gerçeklerden çok uzaklaşırlar.

Merkür 120 Jüpiter: Genellikle akademik kariyer yapabilirler.. Mekaniğe ve tekniğe kabiliyetlidirler. İletişimleri gayet güzeldir. Basın yayın vasıtaları ile etkin olmayı bilirler. Politikada basarili olabilmeleri olasıdır. Düşünce sistemleri ve antikaları sağlam tiplerdir. Ayrıca pratik yanları vardır.

Merkür 180 Jüpiter: Kendilerini tutamayıp fazla konuşurlar. Ezoterik bilgi ve öğretilere meyillidirler. Bunları yaşama uygulamaya çalışırlar. Entellektüel kimselerdir ama yapıları streslerle doludur. Gizlilikleri, aldıkları üzücü haberler onları olağanüstü sıkar. Büyük laflar ederler.

Merkür kavuşum Satürn: Merkür için iyi bir açıdır. Kişilere matematik ve bilim kabiliyeti verir. Sert ve istemli çalışırlar. Bu açı mimar ve mühendislerde vardır. Bu kavuşum kötü açılar almışsa kişiler aşırı detaylara önem vermekten rahatsız olurlar. Depresyonlara düşerler.

Merkür60 Satürn: Entellektüel eğitimler için olumludur. Din, hukuk, felsefe konularında kabiliyetlidirler. Yabancı ülkeleri gezme tutkuları vardır. Ölçülü olan bu kişilerin iyimserlikleri yapıcıdır.

Merkür 90 Satürn: Alakasız detaylarla uğraşırlar. Pek çok şeyi dert edinirler. Yasam görüşleri kötümserdir. Genellikle çabuk kıskanan kişilerdir. Yazılı teklifleri ve istekleri onlara çoğunlukla zarar getirir. Düşünce ve davranışlarında sistemsiz ve disiplinsizdirler.

Merkür 120 Satürn: Umumiyetle matematikçilerde rastlanan bir açıdır. Kişiler disiplinli olurlar. Sistematik zihin uğraşları vardır. Orijinal düşünceli bu kişiler iyi öğrencilerdir. Detaylarla fazla uğraşmazlar.

Merkür 180 Satürn: Hayatta her şeyi olumsuz yönleriyle görürler. Bazen tenkitçi ve kritikçidirler ve bu yüzden çok az arkadaşları vardır. Kıskançlıkları onları kendilerine düşman eder. Sinirsel hastalıklar ve nefesle ilgili rahatsızlıklar onları bekler.

Merkür kavuşum Uranüs: Orijinalite ve genetik olarak gelen ruhsal kabiliyetler verir. Zihinleri simsek gibi birdenbire çakar. Genellikle telepati ve gizli bilimlerle alakadar olurlar. Astrologlar için de iyi bir açıdır. Yeniliklere yatkındırlar. Kötü açılarla egzantrik ve çekilmezdirler.

Merkür 60 Uranüs: İyi hafıza sahibi sezgileri güçlü kişilerdir. Elektroniğe, fiziğe ve gizli bilimlere yeteneklidirler. Çeşitli problemlerini çözmede ani düşünceler onlara yardımcı olur. Dramatik ve orijinal görünürler.

Merkür 90 Uranüs: Orijinalite sahibi olmakla beraber bu şahıslar egzantirik ideallere sahiptirler. Sinirsel bir yapıları vardır. Başkalarından fikir almaktan hiç hoşlanmazlar. Alaycı kişilerdir. Anilikleri onlara zararlar getirir. Genellikle gerçeklerden uzak garip eğilimleri vardır.

Merkür 120 Uranüs: Entellektüel ve sezgisel kişilerdir. Yeni konularda ve düşünce sistemlerinde iyi araştırmacıdırlar. Ani düşünceleri onlara kazançlar sağlar. Geleneklere bağlı değildirler. Astrologlar için iyidir.

Merkür 180 Uranüs: Egzantrik kişilerdir. Garip düşünceleri vardır. Başkalarını değiştiremezler ama onların fikirleri her an değişir. Sıkı fıkı arkadaşları yoktur. Guruplarla geçinemez, herkesin şimşeklerini kendi üzerlerine çekiverirler. Satürn iyi açılar almamışsa bu kişiler sinir rahatsızlıkları, kramplar geçirir, istedikleri sonuçlara varamazlar.

Merkür kavuşum Neptün: Derin bir fantezi dünyaları vardır. Mistisizm, parapsikoloji ve psikoloji konularıyla alakadar olurlar. Telepatik kabiliyetleri ve duru görü yetenekleri vardır. Şayet kötü

açıları varsa bu kişiler tam bir rüya dünyasında yasarlar. Ruhsal hastalıkları olabilir.

Merkür 60 Neptün: Yaratıcı fantezileri ve duyguları vardır. Bilinçaltları ile bilinçleri uyumludur. Telepatik kabiliyetleri ve duru görü yetenekleri gelişmiştir. Yazarlar ve fotoğrafçılar için iyi bir açıdır. Genellikle islerini gizliden gizliye yapar ve düşüncelerini fazla açmazlar.

Merkür 90 Neptün: Bilinçaltlarıyla bilinçlerini birleştirmekte güçlük çekerler. Dengesiz tutumları onları çeşitli hatalara götürür. Genellikle mistik ve gizli bilimleri kapsayan konularla alakadar olurlar. Bazen de bunlara iyice kendilerini kaptırırlar. Dikkatsizdirler ve ilişkilerde zorlanırlar.

Merkür 120 Neptün: Bu kişiler başkalarının düşüncelerini çok iyi anlar, adeta onları okurlar. Müzik ve tiyatroya kabiliyetlidirler. Fantezileri onları tiyatrocu, şair ve mistik araştırmacı yapar. Psikolojiyle ilgilenirler.

Merkür 180 Neptün: Bilinçsiz telepati yetenekleri vardır. Başkalarının düşünce ve motivasyonlarına dikkat ederler. Kararsız kişilerdir. Bu şahısların yakınlarıyla ilişkileri daha güzeldir. Bilinçaltı düşünceler onları iyice zorlar. Sik sik aldatılabilirler.

Merkür kavuşum Plüto: Keskin anlayış sahibidirler. Onlar için gerçekler rahatlıktan çok daha önemlidir. Doğa bilimlerine, özellikle de atom fiziğine kabiliyetlidirler. İyi araştırmacılar, dedektifler ve metafizik araştırmacıları çıkar. Kötü açılarla başkalarının fikirlerini değiştirmek isterler.

Merkür 60 Plüto: Bu açı kişileri ruhsal güç verir. Gizli bilimlere yetenekleri vardır. Orijinal fikirli yaratıcı kimselerdir. Doğaüstü konularla uğraştıkları takdirde basari elde ederler.

Merkür 90 Plüto: İdealleri için yapmayacakları şey yoktur. Yaptıklarından hiç üzüntü duymaz, düşüncelerine mutlak gerçek gözüyle bakarlar. Başkalarını her ne pahasına olursa olsun değiştirmeye çalışırlar. Bazen bu konuda yıkıcı da olabilirler. Ağızlarını tutamayan kavgacılardır.

Merkür 120 Plüto: Konsantrasyonları iyidir. Bu kimseler doğa bilimleriyle ilgilenirler. Fizikçiler için iyidir. Yaratıcı kabiliyet sahibi yaptıkları islerde dengeli kişilerdir. Araştımacı olurlar.

Merkür 180 Plüto: Gizli ve tehlikeli uğraşlara eğilimlidirler. Genellikle gizli islerle uğraşanlarda bu açı vardır. Bu konuda büyük zorluklar onları bekler. Bu kimseler başkalarına antipatik gelirler.

Merkür kavuşum Ay Düğümü: Popüler ve entellektüel kişilerdir. Yeni idealleri vardır. Bu idealleri başarılarında yardımcı olur.

Merkür 60 Ay Düğümü: Öncülükleri kültürel konularda açığa çıkar. ideallerine kavuşabilmeleri için iyi bir açıdır.

Merkür 90 Ay Düğümü: Sosyal hayatta uyumlu kişiler değildirler. Gerçek ideallerini dile getiremeyip gerçekleştiremezler.

Merkür 120 Ay Düğümü: Açık tutumları sayesinde insanlarla iyi kontaklar kurarlar. reklamcılar ve politikacılar için idealdir.

Merkür 180 Ay Düğümü: Orijinal tiplerdir. Popülariteleri onlara insanlarla iyi bağlantılar kurdurtur. İşlerinde sonuna kadar başarılıdırlar.

Merkür kavuşum Yükselen: Açıkça anlaşılan bir entellektüalizm vardır. Derin bilinçleri ve mantıklı düşünceleri olur. Bedensel yapıları hareketlidir. Yazıya ve yabancı dile yeteneklidirler. Kötü

açıları varsa bu kişilerde konuşma noksanlıkları görülür.

Merkür 60 Yükselen: Diğer insanlara kendilerini çok iyi anlatabilirler. Arkadaşlarıyla gayet uyumlu çalışabilirler.

Merkür 90 Yükselen: Bu kişiler eslerine ve beraber oldukları kişilere karşı açık değillerdir. Kendilerini tanıtmakta güçlük çekerler.

Merkür 120 Yükselen: Hafızaları keskindir. Anlayışlıdırlar. Diplomatik davranışları onları mutlu kılar. Es ve ask ilişkileri çok iyidir.

Merkür 180 Yükselen: Meslekte ticari hayatta başarılıdırlar. Bu kişiler gerek eslerinde gerekse arkadaşlarında entellektüel bağıntılar ararlar.

Merkür kavuşum MC: Olumlu ve mantıklıdırlar. Genellikle sinirli yapıları vardır. Çok hareketlidirler. Is ve çalışma hayatlarında başarılıdırlar.

Merkür 60 MC: Ev hayatlarıyla iş hayatlarının dengeleri uyumludur. Aile atmosferleri onları çok mutlu eder. İşverenlerle de iyi geçinirler.

Merkür 90 MC: Aile ve ebeveynlerle ilgili zorluklar verir. Mesleki hayatları da güçlüklerle doludur. iletişimleri iyi değildir.

Merkür 120 MC: Meslek ve aile hayatları şahanedir. Evleri tam bir entel merkez gibidir. Evleriyle mesleklerini bağdaştırmayı iyi bilirler.

Merkür 180 MC: Entellektüel ilişkileri vardır. Çoğunlukla bu kişiler kardeşleri veya komşularıyla ayni evi paylaşırlar. Genellikle evleri kitap açısından bir kütüphane görünümündedir.

 

DİĞER KONU BAŞLIKLARI
 Merkür
 Merkür Açıları
 Merkür Burclarda
 Merkür Evlerde
 
Web Stats