Logo

   Ana Sayfa
   Fallar
   Ücretsiz Tarot Falı
   Ücretsiz İskambil Falı
   Ruh Çağırma
   Astroloji
   Burçlar
   Burç Uyumları
   Rüya Tabirleri
   Yıldızlar
       Güneş
       Ay
       Merkür
       Venüs
       Mars
       Jupiter
       Satürn
       Uranüs
       Neptün
       Plüto
   Çin Astrolojisi
   Kelt Astrolojisi
   Ücretsiz Rüya Yorumları
   İletişim
   Reklam


YILDIZLAR  -  19 Temmuz 2019 Cuma

 

Merkür Burçlarda

 
 

Merkür Evlerde

Merkür birinci evde: Meraklı ve entellektüel kişilerdir. Zeki ve mantıklıdırlar. Hareketli ve açık kimseler olurlar. Kendilerini gösterme tutkuları vardır. Yazma kabiliyetleri yüksektir. Çok zeki olan bu kişiler güzel konuşurlar. Merkür'ün idare ettiği tüm konularda atılgandırlar.

Merkür ikinci evde: Ticari hayatta ve para pul konularında çok başarılıdırlar. Tezgahtarlıkları gelişmiştir. Kazançlarını genellikle iletişimle ilgili konulardan seçerler. Orijinal idealleri vardır. Planları ve çalışma tarzları metodiktir. iyi ekonomist ve tüccarlarda olan bir konumdur. Para kazanmayı iyi becerirler.

 

Merkür üçüncü evde: Gizli bilimler, astroloji ve meraklı konularla ilgilenirler. iletişimle ilgili tüm konularda kabiliyetleri varır. İyi yazar ve konuşmacı olurlar. Kısa yolculuklar yapmaktan kardeşleriyle konuşmaktan çok hoşlanırlar. Kötü açılarla bu kişiler boşboğazdırlar.

Merkür dördüncü evde: İyi eğitim görmüş aileleri vardır. Genellikle öğrenimle ilgili çalışmaları hep evlerinde yaparlar. Evlerine çok düşkün olan bu kişiler haberleşmelere büyük önem verirler. Ev ve haberleşme ile ilgili konularda ticaret yapabilirler. Kötü açılar aile bireyleriyle münakasalar getirir.

Merkür besinci evde: Zihni oyunlarda çok başarılıdırlar. iyi bir briçi veya satrancı olabilirler. Özellikle çocuklarının entellektüeliteleriyle çok alakadar olur ve onları iyi yetiştirirler. Duygusal ilişkilerinde heyecan faktörü önemlidir. Kötü açılarla şahısların yanlış spekülasyonları vardır.

Merkür altıncı evde: Başarılı bir iş hayatları vardır. Metodik ve düzenli çalışırlar. Gerçekçidirler. Mimarlık ve tip alanında başarılıdırlar. Psişik dürtülerden bedensel olarak ta etkilenirler. Kötü açılarla zayıf bir bünyeye ve kötü sağlığa delalet eder. Kişiler aşırı kritikçidirler.

Merkür yedinci evde: Basarili toplumsal ilişkileri vardır. Ortaklaşa yapılan işlerden hoşlanırlar. Entellektüel eş ve arkadaşlarla beraber olmak isterler. Genellikle esleri, akrabaları veya is ortakları olur. Kötü açılarla konuşma zorluğu çekebilir, bazen de dönek olabilirler.

Merkür sekizinci evde: Doğaüstü konulara ve gizli bilimlere merakları vardır. Kendilerine ait konular hakkında konuşmaz, gizli isler çevirmekten hoşlanırlar. Entrikacı tiplerdir. Vergi, sigorta ve miras konularıyla uğraşırlar. Kötü açılarla sinir sisteminden kaynaklanan bir ölüm çeşidi ölümlerine sebep olabilir. Öç almayı severler. Dedikoducu olurlar.

Merkür dokuzuncu evde: Felsefe, hukuk, din gibi konularda iyi eğitim yaparlar. Yabancı dillere yatkındırlar. Değişik ülkeler ve kültürlerle ilgilenirler. Adil kararları vardır. Doğrucu ve başkalarına saygılıdırlar. Kötü açılarla entellektüelliklerini ukalalığa dönüştürür, zıpır kimseler olurlar. Dogmatizm ve tutuculuk getirir.

Merkür onuncu evde: Genellikle eğitimlerini para pul getirecek konular arasından seçerler. Söz sahibi kişilerle dostluklar kurar, politik eğilimli kişilerdir. Edebi ve ticari konularda başarılıdırlar. İletişimle ilgili islere yönelirler. Kötü açılar almışsa kişiler bencil ve soğuk olur gizli, planlar yaparlar.

Merkür onbirinci evde: Arkadaşlarından etkilenmekle beraber bilgilerini arttırabilecekleri arkadaşlardan hoşlanırlar. Dürüsttürler. Doğaüstü konulara, gizli bilimlere ve astrolojiye meraklıdırlar. Değişik düşünceleri vardır. Kendileriyle ayni ilgi alanlarını paylaşanlarla arkadaşlık ederler. insancıldırlar. Kötü açılarla dengesiz ve pratik değildirler.

Merkür onikinci evde: Ölçüsüzce hisleri vardır. Hisleri içten olmakla beraber kendilerine hastır. Gerçek düşüncelerini nadiren başkalarına söylerler. Sezgileri kuvvetlidir. Kararları mantığa değil, duygulara dayanır. Kötü açılarla ruhsal bozukluklar ortaya çıkar. Kişiler sinirsel yapıdadırlar. Küçükken öğrenme zorlukları olur.

 

DİĞER KONU BAŞLIKLARI
 Merkür
 Merkür Açıları
 Merkür Burclarda
 Merkür Evlerde
 
Web Stats