Logo

   Ana Sayfa
   Fallar
   Ücretsiz Tarot Falı
   Ücretsiz İskambil Falı
   Ruh Çağırma
   Astroloji
   Burçlar
   Burç Uyumları
   Rüya Tabirleri
   Yıldızlar
       Güneş
       Ay
       Merkür
       Venüs
       Mars
       Jupiter
       Satürn
       Uranüs
       Neptün
       Plüto
   Çin Astrolojisi
   Kelt Astrolojisi
   Ücretsiz Rüya Yorumları
   İletişim
   Reklam


YILDIZLAR  -  24 Ağustos 2019 Cumartesi

 

Uranüs'ün Açıları

 
 

Uranüs

Uranüs kavuşum Neptün: 171 senede bir oluşan bir kavuşumdur. Jenerasyonları etkiler. Politik ve sosyal değişimleri gösterir. Daha ziyade evlerdeki konumuna dikkat edilmelidir. Bu açıyla doğan şahıslar orijinal, fantezi sahibi kişilerdir. Güzel toplumsal ve dinsel organizasyonları vardır. Mistik felsefelere ve gizli bilimlere yatkındırlar. İlahi duyguları iyi sentez eder ilahi mutluluğun peşinde koşarlar.

Uranüs 60 Neptün: İdealisttirler. Hayali şeyleri gerçekleştirmek isterler. Gizli bilimlerle alakalanırlar. Bu tür konularda akademik kariyer elde etmeleri mümkündür. Sanat yetenekleri gelişmiştir. Hayal güçleri yüksektir ve müziği çok severler. Yaratıcı istidat sahibi olurlar.

 

Uranüs 90 Neptün: Toplumsal ve sosyal yaşamlarında huzursuz kimselerdir. Daha çok hissiyatlarıyla yasarlar. Aceleci tabiatlı ve sinirli bünyeye sahiptirler. Kurallardan hoşlanmaz. Hareketleriyle kurallar dışına çıkarlar. Gizli ilimlere meraklı olan bu kimseler entrikacı olurlar.

Uranüs 120 Neptün: Ruhsal kabiliyetleri çok gelişmiş şahıslardır. Mistik konulara ve gizli bilimlere kabiliyetleri vardır. idealleri genellikle başkalarının ütopik addettiği şeylerdir. Birçok olayları doğru görme ve doğru yorumlayabilme özellikleri vardır.

Uranüs 180 Neptün: Uzun süre devam eden bir açı olduğu için bu da jenerasyonlarla ilgilidir. Toplumsal ve sosyal açıdan ölçüsüz ve zorluklarla karşı karşıya olan tiplerdir. Yapıcı değil yıkıcı kimselerdir. Kötü bir yıldız haritasında bu açı alkolden gelecek tehlikeleri ve seksüel sapmaları anlatır. Ruhsal vardır. Açıdan birçok problemleri vardır.

Uranüs kavuşum Plüto: 115 yılda bir oluşan bir kavuşumdur. Revalüasyonları anlatır. Bu kişiler ideallerini iyi ifade ederler. Gizli bilimlere kabiliyetlidirler. Ölüm ve ölüm sonrası gibi konularla alakadar olurlar. Yaratıcıdırlar. Serbest bir yaşam ve sağlıklı bir beden ararlar.

Uranüs 60 Plüto: Yeni buluşlar yapabilen kimselerdir. Fikirlerini sürekli ilerletmeye çalışırlar. Fiziksel ve metafizik konularda çok yaratıcıdırlar. Bu kişilerin derin sezgisel görüşleri vardır.

Uranüs 90 Plüto: Bu açının anlamı Uranüs ve Plüton'un bulundukları evlere ve aldıkları açılara göre önem kazanır. Bu açıyla doğan kimseler halen geçerli düzenleri değiştirmek isterler. Onların motivasyonları ve idealleri hep yüksek kavramlardır. Seks anlayışları karmaşıktır.

Uranüs 120 Plüto: Reformlardan hoşlanan dinamik arzulara sahip kişilerdir. Doğa bilimlerinde ve gizli bilimlerde ani ve büyük adımlar atarlar. Ölüm ve ölüm sonrası fikirlerle alakadadırlar. Yüksek ve alışılmamış enerjilere karşı hassas ve kabiliyetli olurlar.

Uranüs 180 Plüto: Bu kişiler gizli bilimlere ve paranormal konulara meraklıdırlar. Ancak bu konulardan genellikle bazı zararlar görürler. Hisleri ve arzuları ile yapabildikleri şeyler arasında birçok zorlukları olur. Uranüs'ün ve Plüto'nun diğer açıları gelecek zararları gösterir.

Uranüs kavuşum Ay Düğümü: Bu kişiler sosyal ilişkilerini aniden değiştiriverirler. Yeni teknikler, yeni mesleklere geçerler. Dinamik kişilerdir. Bazen de kendilerini umulmadık değişimlere kendiliğinden bırakabilirler.

Uranüs 60 Ay Düğümü: Açık bir tutumları vardır. Avantajlarını bilir, birdenbire ani çıkışlar yaparlar. Sosyal reformculardır. Toplumsal olayları, sosyal normları aşmayı iyi bilirler. Yeni ve üstün yöntemleri vardır.

Uranüs 90 Ay Düğümü: Bu kimseler aşırı serbestiyeti olan şahıslardır. Ölçüsüzce davranışlarıyla toplumsallıkları arasında daima bir çok zorlukları vardır.

Uranüs 120 Ay Düğümü: Revalüasyonist kişilerdir. Kültürel ve sosyal normların değiştirilmesinde etkin roller oynarlar. Politikada liberal kurallarla başarı elde ederler. Faydalı yeniliklerde şansları çoktur.

Uranüs 180 Ay Düğümü: Genellikle toplumsal ve sosyal yaşamda başladıkları şeyleri bir kenara bırakırlar. Şayet diğer açılarda destekliyorsa kişilerin birçok zorluk ve huzursuzlukları vardır.

Uranüs kavuşum Yükselen: Umumiyetle vücut yapıları oransızdır. Fazla konuşmazlar. Gizli bilimlere bayılırlar. Bu bilimlerin özünü bilmek isterler. Genellikle astrolojiye kabiliyetlidir. Maceracı bir yasam biçimleri vardır. Yenici idealleri sosyal ve toplumsaldır. Eğer kavuşum kötü açılar almışsa bu kişiler egzantrik şahıslar olurlar.

Uranüs 60 Yükselen: Bu kimselerin başkalarıyla olan ilişkileri katı değildir. Orijinal stilleri sayesinde başkalarının ilgisini çekerler. Genellikle birdenbire evlenir veya yeni arkadaşlıklar kurarlar.

Uranüs 90 Yükselen: Kavgacı ve kırıcı kimselerdir. Zararlı şeylere eğilimlidirler.Serbestliklerine büyük önem verirler. Aileleriyle ilişkileri uyumlu değildir. Eslerini elde tutamaz, mutsuz olurlar. Kapalı şahıslardır. Hırsları ve ölçüsüzlükleri vardır.

Uranüs 120 Yükselen: Güçlü arzuları olan şahsiyet sahibi kişilerdir. Kararlı ve akıllı olurlar. Liderlik yetenekleri vardır. Başkalarının düşüncelerini iyi anlar ve beraber çalıştıkları kimseler karşısında kazançlı çıkarlar.

Uranüs 180 Yükselen: Aşırı bağımsızlıklarına olan tutkularından dolayı eş ve ikili ilişkilerinde problemlidirler.

Yeni kişiler tanımaya özen gösterirler. Kontakları zordur ve başkaları tarafından kolay anlaşılmazlar. Esleriyle genellikle arkadaş gibi beraber olurlar.

Uranüs kavuşum MC: Yeni konularda çalışırlar. Açık tutumlu bu kişiler iyi nam yapmaya ve zirveye çıkmaya önem gösterirler. Astrolojiye ilgi duyarlar. İş hayatları mutlaka serbest olmalıdır. Yenilikçidirler.

Uranüs 60 MC: Başka kişilere karşı kazançlı çıkmayı iyi bilen tiplerdir. Mesleklerinde iyi bir kariyer yaparlar. Politikada başarılıdırlar. Vatanlarını ve evlerini çok severler. Anne ve babaları da genellikle iyi insanlar olurlar.

Uranüs 90 MC: Ev ve meslek hayatları rutindir. Beraber oldukları insanlara karşı otomatizm içindedirler. Genellikle kolayca iş yerlerini ve evlerini değiştirirler. Egzantrik arkadaşları vardır. Hippivari kişilerdir.

Uranüs 120 MC: İş hayatlarında yapıcı kimselerdir. İyimserlikleri onlara yardımcı olur. İşverenleri tarafından sevilirler. Saatçiler, müzisyenler ve tiyatrocular için iyi bir açıdır. Evleri sanatsal bir görünümdedir ve aileleriyle uyum içindedirler.

Uranüs 180 MC: Sık sık ev ve iş değiştiren kimselerdir. Aniden kavga çıkartır ve beraber olduklarından ayrılırlar. Evlerinin içinde olağanüstü değişiklikler yaparlar. İyi açılarla aileleriyle iyi geçinirler. Eğlenceyi severler. Kötü açılarla sırf zevkleri için yaşar, yanlış ilişkilere girerler.

 

DİĞER KONU BAŞLIKLARI
 Uranüs
 Uranüs Açıları
 Uranüs Burclarda
 Uranüs Evlerde
 
Web Stats